در امتداد عاشورا

رایگان

پیش گفتار:

وقتـی انسـان در مسـیر اربعیـن، خـودش را قطـره‌ای از یـک اقیانوس می‌بینـد تجربـه‌ای از فنـاء فـی ‌الله و فـدای اهـل بیـت شـدن را در جـان خویـش بـه نمایـش می‌گـذارد. وقتی در مسـیر کربلا پاهایش خسـته می‌شـود و خسـتگی را عمیقاً با جسـم خودش احساس می‌کند ارتباط روحی‌اش هم با امام حسـین بیشـتر می‌شـود. حادثه عاشورا عظیم‌ترین حادثه عالم است که از آن نه تنها عالم ملک بلکه تمامی ملکوتیان بهره‌مند می‌شوند و در عالم ملـک هم نه تنها انسان‌های معمولی بلکه انبیاء اولوالعزم هم بهره‌مند از این حادثه می‌باشند و بـا الهـام گرفتـن از ایـن حادثـه عظیـم به هدایت امت‌های خود می‌پردازند. تمام شـاخصه‌های یک فرهنـگ پویا در بسـتر زیارت اربعین دیده می‌شـود. بنابرایـن ، زیـارت اهـل بیت سیدالشـهدا و صحابه بزرگوار ایشـان، جنـاب جابـر بـن عبـد‌الله انصـاری، سـنگ بنـا و نقطـه عطـف زیارت تمدن‌سـاز اربعین اسـت.

این حادثه و جلوه‌های ملکوتی آن ظرفیت هدایت بشریت را دارا می‌باشد و لذا باید نگاهی جامع، واسع و نافذ به این حادثه داشت و با بصیرت کامل زوایای آن را بررسی کرد و در مسیر جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی از آن بهره کامل را برد. بررسی زوایای مختلف این همایش عظیم مؤمنین بر محوریت زیارت و عزای سالار شهیدان در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی در دنیای امروز ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد. به نظر می‌رسد این همایش عظیم تأثیر بسزایی در مهندسی تمدن اسلامی دارد و می‌توان با شناخت و تعالی ابعاد مختلف در این راستا بهره‌مند شد. به طور قطع می‌توان ادعا کرد که در این همایش عظیم مردمی شاهد شکل‌گیری جامعه‌ای در مقیاس محدود (هم از لحاظ زمانی و مکانی) با تمام صفات و ویژگی‌های جامعه آرمانی اسلام و رابطـه معنـادار آن با مسـاله مهدویت و ظهـور امـام زمـان هستیم که شناخت این اوصاف و توسـعه آن بسیار راهگشا می‌باشد.

دسته بندی ها,

پیش گفتار:

وقتـی انسـان در مسـیر اربعیـن، خـودش را قطـره‌ای از یـک اقیانوس می‌بینـد تجربـه‌ای از فنـاء فـی ‌الله و فـدای اهـل بیـت شـدن را در جـان خویـش بـه نمایـش می‌گـذارد. وقتی در مسـیر کربلا پاهایش خسـته می‌شـود و خسـتگی را عمیقاً با جسـم خودش احساس می‌کند ارتباط روحی‌اش هم با امام حسـین بیشـتر می‌شـود. حادثه عاشورا عظیم‌ترین حادثه عالم است که از آن نه تنها عالم ملک بلکه تمامی ملکوتیان بهره‌مند می‌شوند و در عالم ملـک هم نه تنها انسان‌های معمولی بلکه انبیاء اولوالعزم هم بهره‌مند از این حادثه می‌باشند و بـا الهـام گرفتـن از ایـن حادثـه عظیـم به هدایت امت‌های خود می‌پردازند. تمام شـاخصه‌های یک فرهنـگ پویا در بسـتر زیارت اربعین دیده می‌شـود. بنابرایـن ، زیـارت اهـل بیت سیدالشـهدا و صحابه بزرگوار ایشـان، جنـاب جابـر بـن عبـد‌الله انصـاری، سـنگ بنـا و نقطـه عطـف زیارت تمدن‌سـاز اربعین اسـت.

این حادثه و جلوه‌های ملکوتی آن ظرفیت هدایت بشریت را دارا می‌باشد و لذا باید نگاهی جامع، واسع و نافذ به این حادثه داشت و با بصیرت کامل زوایای آن را بررسی کرد و در مسیر جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی از آن بهره کامل را برد. بررسی زوایای مختلف این همایش عظیم مؤمنین بر محوریت زیارت و عزای سالار شهیدان در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی در دنیای امروز ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد. به نظر می‌رسد این همایش عظیم تأثیر بسزایی در مهندسی تمدن اسلامی دارد و می‌توان با شناخت و تعالی ابعاد مختلف در این راستا بهره‌مند شد. به طور قطع می‌توان ادعا کرد که در این همایش عظیم مردمی شاهد شکل‌گیری جامعه‌ای در مقیاس محدود (هم از لحاظ زمانی و مکانی) با تمام صفات و ویژگی‌های جامعه آرمانی اسلام و رابطـه معنـادار آن با مسـاله مهدویت و ظهـور امـام زمـان هستیم که شناخت این اوصاف و توسـعه آن بسیار راهگشا می‌باشد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “در امتداد عاشورا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “در امتداد عاشورا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *